Leendő elsősök beiratkozása

Kedves Szülők!

A tankerület közlése szerint a leendő elsősök beiratkozása a 2018-19. tanévre 2018. április 12-13-án, csütörtökön és pénteken 08.00 – 19-00 óra között lesz.

 Az elsősök beiratkozásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a szülő, törvényes képviselő személyazonosságát és lakcímét igazoló dokumentum,
 • a gyermek lakcímét igazoló dokumentum (lakcímkártya)
 • tartózkodási helyet igazoló dokumentum
 • kitöltött, aláírt szülői felügyeleti nyilatkozat (3. sz. melléklet)
 • kitöltött, aláírttartózkodásihely nyilatkozat (2. sz. melléklet)
 • iskolaérettségről szóló óvodai szakvélemény, vagy a nevelési tanácsadó szakvéleménye,
 • bármely, nevelési tanácsadói vélemény, szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői vélemény,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság szakértői véleménye,
 • kitöltött, aláírt etika, hit- és erkölcstan nyilatkozat,
 • kitöltött, aláírt Nyilatkozata Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Házirend elfogadásáról.

Amennyiben jogosultak étkezési-, vagy tankönyv támogatásra, hozzák el az ezt igazoló iratot (a gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot, a családi pótlékról szóló igazolást, a 3 vagy több gyermekesek számára kiállított államkincstári igazolást, vagy orvosi igazolást a tartósan beteg gyermekről).

Nem magyar állampolgár esetén szükséges még:

 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén regisztrációs lap (határozatlan ideig érvényes)
 • tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel, vagy állandó tartózkodási kártya (10 évig érvényességi idővel).

Mellékletek:

Tankerületi közlemény

 

https://drive.google.com/file/d/0B_O7gTKAQvPVVkNzdF9RbHdvSWlJYkpUTHVRWm1DVkRiTlpB/view?usp=sharing

 

 

 1. számú melléklet – Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

 

https://drive.google.com/file/d/0B_O7gTKAQvPVclIzTVoxMi1SRXJqS2lENk1rUEs4NHBXZ0NR/view?usp=sharing

 

 1. számú melléklet – Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról_2018

 

https://drive.google.com/file/d/0B_O7gTKAQvPVaTJqdjAyX0RlQW00Z3h1RzU1ZUNtMW5pTFRN/view?usp=sharing

 

 

Hit- és erkölcstan

 

https://drive.google.com/file/d/1qO06qDiA2dSrKFn1NNbiSkVgxiLWrhvO/view?usp=sharing

 

Egyházak listája

 

https://drive.google.com/file/d/1gFYJL8qxyGT8qDUjFAstsBpbGf8_MNZU/view?usp=sharing

 

 

Nyilatkozat az intézmény alapdokumentumainak megismeréséről és betartásáról

 

https://drive.google.com/file/d/1lI4cBSpRY2ar9LQABiAS0drfv0v3wT0Z/view?usp=sharing

Tisztelettel: Iskolavezetés

Comments are closed