Pedagógusaink

BARTOK PÉTER                           INTÉZMÉNYVEZETŐ / TÖRTÉNELEM        

HEGEDŰSNÉ FÁBIÁN ÁGNES  INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES/ OSZTÁLYFŐNÖKI MKV./ TANÍTÓ/ÉNEK/7.A

KELE JÁNOS                                  INFORMATIKA/TECHNIKA /7.C

 NÁDINÉ OBERT ANIKÓ              INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES/ ANGOL / TÖRTÉNELEM/6.A

WALACH ZSIGMONDNÉ            FELSŐS HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ/ TANÍTÓ / MAGYAR/8.B

CSONDOR GABRIELLA              ALSÓS HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ/ TANÍTÓ/2.A

SZŰCSNÉ RIZMAJER JÚLIA     ALSÓS REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ/ TANÍTÓ / FEJLESZTŐPEDAGÓGUS/4.A

RODEK ANIKÓ                              FELSŐS REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ

DAX ÁGNES                                     IDEGENNYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ/ ANGOL/ 8.A

HAJDU IMRE                                  TESTNEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ/TESTNEVELÉS

TÉNYI SAROLTA                          MŰVÉSZETI MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ/ FÖLDRAJZ / RAJZ / ANGOL /8.C

SZABJÁN ANIKÓ                          KOMPETENCIA MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ/MATEMATIKA/FIZIKA

ELEK ZOLTÁN                              DÖK FELELŐS/ BIOLÓGIA / TESTNEVELÉS

BALÁZS DOROTTYA                   TANÍTÓ/INFORMATIKA /2.B

BÁNYI OLIVÉR                              TESTNEVELÉS     

BARNA EDINA                               KÖNYVTÁROS

BAYER GYÖNGYI                        TANÍTÓ/1.B     

BORBÉLY ÉVA                              ANGOL /6.A

BURGERNÉ VIOLA SZILVIA    ANGOL /6.B

CZINEGE ÉVA                               TANÍTÓ /2.C

DIÓSZEGHY ÁGNES                    FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS

ELEKNÉ HARSÁNYI LILLA      TANÍTÓ /3.A

FÜLÖPNÉ KISS MÁRIA               NÉMET / RAJZ      

FÜREDI ZSUZSANNA                  TESTNEVELÉS / FÖLDRAJZ    

GREINER JUDIT                           TANÍTÓ/2.C

HAJDU ANGYALKA                     ETIKA/GYERMEKVÉDELEM  

HIDEGNÉ SCHOKET EDIT        TANÍTÓ/NAPKÖZIS

JAKAB RÉKA                                MAGYAR

JOBBIK ÁGNES                             TANÍTÓ/INFORMATIKA

KEREPESI ÁGNES                        MAGYAR /5.B

KIRÁLY-SZŐCS ERIKA              NÉPTÁNC/VIZUÁLIS KULTÚRA

KOÓR MÁRTA                               TANÍTÓ/4.B

KUN ZSUZSANNA                         PSZICHOLÓGUS   

KÓSI GABRIELLA                         TANÍTÓ / FÖLDRAJZ /3.A

KÖPÖSDINÉ PETŐ MÓNIKA     TANÍTÓ/2.B

MAROSVÖLGYI MÓNIKA         PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS    

MAÁR KATALIN                           TÖRTÉNELEM/NAPKÖZIS

MÁRIÁS ILDIKÓ                           ANGOL        

MECZNER DÉNESNÉ                  FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS

MÓCZÁR EDIT                              TANÍTÓ/4.B

NAGYNÉ KÖPÖSDI CSILLA      TANÍTÓ/INFORMATIKA

PIRKHOFER TÍMEA                    PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

ROZGONYINÉ KÖTE ZOLNA HAJNALKA   TANÍTÓ / NÉMET /1.A

SELMECZI NÓRA                          TESTNEVELÉS /5.A

SERESNÉ SZABÓ ESZTER         TANÍTÓ /1.A

SIRY TÜNDE                                   TANÍTÓ/ 3.B

SIRY JÁNOS                                    TANÍTÓ /3.B

SPILLER TERÉZIA                       NÉMET

STEBAHNE DÓRA                         TANÍTÓ/NÉMET /1.B

SZIKLAI ANDREA                         ISKOLATITKÁR   

SIMON GABRIELLA                    PEDAGÓGIAI ASSZ.        

SZABÓNÉ ROHODI ANNA         TANÍTÓ /2.A

SZÉKELY ALEXANDRA             ISKOLATITKÁR

SZÓRÁDI KRISTÓF                      PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

TEMESVÁRI ÁGNES                    PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

TELLERNÉ KOVÁCS ANDREA PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS    

TÓTFALUSI GÁBORNÉ              MAGYAR / TÖRTÉNELEM /7.B

TURÁNYI-TOMPA CSILLA        TANÍTÓ /4.A

ZAJÁCZ ZSUZSANNA                  ÉNEK /6.C

Comments are closed