Történetünk

Iskolánk 1982-ben nyitotta meg kapuit. A szocialista Magyarországon még nem lehetett egy általános iskolának önálló neve, ezért minket is az akkori utcanév után különböztettek meg a többi intézménytől. Így lettünk Guszev utcai Általános Iskola. Ettől a névtől csak a rendszerváltozás szabadított meg bennünket, de az utca régi-új neve sem csengett sokkal szebben, mert Vágóhíd utcai Általános Iskolává lettünk 1990-ben. Ezt már nem hagytuk annyiban, és sikerült Önkormányzatunkkal elfogadtatni iskolánk mai névadóját: Kazinczy Ferencet.

 Épületünk sajnos sokáig szinte semmiben nem felelt meg egy iskolával szemben támasztható műszaki követelményeknek. Átalakítására csak az ÉKP (Értékközvetítő és Képességfejlesztő Pedagógiai Program) bevezetése után kerülhetett sor. Sikerült az intézményt – az Önkormányzat hathatós támogatásával –  szorgalmas és kitartó munkával az ÉKP igényeihez igazítanunk. A 16 osztály mindegyikének saját osztályterme van, s csak a szakórákra kell vándorolniuk a gyerekeknek. Hatékony szervezéssel nyolc szaktantermet alakítottunk ki. Ezek a következők: ének, néptánc, biológia, földrajz, vizuális kultúra, kémia-fizika, három idegen nyelvi terem – ebből egy 18 férőhelyes nyelvi labor -, számítástechnika és technika-barkács terem. Tornatermünkhöz 250 férőhelyes lelátót építettünk. Az átalakítások során elkészült 90 m2-es könyvtárunk is. Természetesen még messze vagyunk attól, hogy minden szempontból megfelelő épületben taníthassunk, de így is a kerület egyik legesztétikusabb, a szülői és szakmai igényeknek is legmegfelelőbb intézményében dolgozhatunk.

Sportlétesítményeinkre büszkék vagyunk. A 600 m2-es tornacsarnokot, a kézilabda- kosárlabda- és az atlétikapályát bárki irigyelheti tőlünk. 1982 óta iskolánk az ország legeredményesebb sporttagozatos iskolái közé küzdötte magát, s az ország egyik meghatározó sporttagozatos intézményeként működik. Ennek megfelelően a sporttagozatos csoportok heti 4 testnevelés órán és heti 3 sportköri foglalkozáson vesznek részt.

1990-ben iskolánkat is elérte a demográfiai mélypont, s el kellett gondolkodnunk azon, hogy milyen pedagógiai kínálattal tudnánk a csepeli szülőket rávenni: válasszák a mi intézményünket. Ekkor merült fel az ÉKP adaptálásának gondolata. E mellett a program mellett szólt, hogy NYIK-es osztályaink mindig a legjobb eredményt érték el, s pedagógusaink is szívesen tanítottak ezekben az osztályokban. Az 1992/93-as tanévben kísérleti jelleggel indíthattunk egy elsős ÉKP-s osztályt. A következő tanévben már mindkét első osztályunkat ÉKP-s osztályként hirdettük meg, s azóta minden évben ezzel a programmal mutatkozunk be a kerület óvodáiban.

A bevezetés óta eltelt idő igazolta, hogy jól döntött a tantestület. Beiskolázási gondjaink megszűntek, lassan az önkormányzat is, a kerületi PSZSZI és a kerületi munkaközösségek is megszokták, hogy a Kazinczy ÉKP-s iskolává nőtte ki magát. A 2000/2001-es tanév végén ballagott az első ÉKP-s osztályunk, s beiskolázási eredményeikre joggal lehettünk büszkék. Ettől a tanévtől így már minden osztályunkban az ÉKP szerint tanítunk. A programnak megfelelően az első három évfolyamon a bábot, a néptáncot és a furulyázást csoportbontásban tanítjuk. Iskolánkban angol és német nyelvet tanulhatnak a tanulók, elsőtől harmadikig heti 2 órában, negyedik évfolyamon heti 3 órában, a felső tagozaton pedig minden évfolyamon heti 4 órában, csoportbontásban.

Mivel még fiatal intézmény vagyunk, szerények a hagyományaink. Természetesen minden tanévben megünnepeljük Kazinczy Ferenc születésének évfordulóját, s ha tehetjük, akkor kirándulásaink egy részét Széphalom közelébe tervezzük. Névadónk tiszteletére minden évben a mi iskolánk rendezi a kerületi Kazinczy Ferenc szépkiejtési versenyt.  Hatalmas sikerrel rendezzük meg farsangjainkat, ahol minden osztály bemutatja csoportos zenés-táncos produkcióját. Szintén hagyomány nálunk, hogy a ballagó osztályaink valamilyen tánc bemutatásával búcsúznak iskolánktól.

Iskolánk 2002-ben ünnepelte fennállásának 20 éves évfordulóját, ezért kéréssel fordultunk az Önkormányzathoz, melynek eredményeként 2002 áprilisától a  Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola nevet viseljük.

2007. október 27-én délelőtt ünnepeltük iskolánk 25 éves fennállásának évfordulóját. Már szeptembertől erre a napra készültünk. Igyekeztünk felkutatni a múlt összes fellelhető emlékét, fényképeket, írásos dokumentumokat, mindent, ami az iskolával kapcsolatos. Természetesen a régi kollégákat és diákokat is próbáltuk értesíteni a nagy eseményről, ill. szerettük volna, ha velünk együtt emlékeztek volna a régi iskolájukra. Versmondó versenyt hirdettünk tanulóink között, fényképkiállítást nyitottunk szeptember végén. Nagyszabású sportrendezvénnyel is emlékeztünk régi sportsikereinkre, és örültünk, hogy bajnokaink, csúcstartóink eljöttek egy kis időutazásra hozzánk. Az iskola 25 éves történetének ezek a legszebb pillanatai, amikor, mint egy nagy család emlékezünk az együtt töltött időre. Mennyi érdekes, izgalmas emlék, esemény, melyek pillanatok alatt megelevenedtek a régi tanárok és öreg diákok között. A felnőtté cseperedett asszonyok és férfiak pillanatok alatt ismét hetedikes – nyolcadikos diákká változtak, és emlékeztek a régi diákcsínyekre, puskázásokra, szorongásokra. Mi pedig, akiknek a munkáját csak az ilyen pillanatok teszik széppé, nehezen találtunk szavakat, melyekkel ki tudtuk volna fejezni boldogságunkat, örömünket, hogy a mi munkánknak is van, volt értelme.

Iskolánkat ezen a szép évfordulón mind az Önkormányzat, mind az Oktatási Minisztérium elismerésben részesítette. Iskolánk nyerte 2007. májusában a Csepeli Gyermekekért kitüntetést. 2007. október 27-én pedig, iskolánk névadójának születésnapján az Oktatási Minisztérium Minisztériumi Elismerést adományozott a Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolának.

Iskolánk nem rég múlt 30 éves, erről készült videónkat itt megtalálja.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.