Beiratkozással kapcsolatos fontos információk

Kedves Szülők!

A tankerület közlése szerint a leendő elsősök beiratkozása a 2019-20. tanévre 2019. április 11-12-én, csütörtökön és pénteken 08.00 – 19-00 óra között lesz.

 Az elsősök beiratkozásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyi igazolványa
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a szülő, törvényes képviselő személyazonosságát és lakcímét igazoló dokumentum,
 • a gyermek lakcímét igazoló dokumentum (lakcímkártya)
 • tartózkodási helyet igazoló dokumentum
 • kitöltött, aláírt szülői felügyeleti nyilatkozat (3. sz. melléklet)
 • kitöltött, aláírt tartózkodási hely nyilatkozat (2. sz. melléklet)
 • iskolaérettségről szóló óvodai szakvélemény, vagy a nevelési tanácsadó szakvéleménye,
 • bármely, nevelési tanácsadói vélemény, szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői vélemény,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság szakértői véleménye,
 • kitöltött, aláírt etika, hit- és erkölcstan nyilatkozat,
 • kitöltött, aláírt Nyilatkozata Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Házirend elfogadásáról.

Amennyiben jogosultak étkezési-, vagy tankönyv támogatásra, hozzák el az ezt igazoló iratot (a gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot, a családi pótlékról szóló igazolást, a 3 vagy több gyermekesek számára kiállított államkincstári igazolást, vagy orvosi igazolást a tartósan beteg gyermekről).

Nem magyar állampolgár esetén szükséges még:

 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén regisztrációs lap (határozatlan ideig érvényes)
 • tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel, vagy állandó tartózkodási kártya (10 évig érvényességi idővel).

 

Az idei tanévtől az előzetes regisztrációt a szülők az E-ügyintézés keretében is megtehetik 2019. április 1. – 2019. április 12. 12h óra között. Előzetes regisztráció esetén is meg kell jelenni személyesen az intézményben a beiratkozás napján!

Új felhasználók részére az e-ügyintézés elérhető:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/

Ha a választott intézményben a gondviselő már rendelkezik KRÉTA gondviselői hozzáféréssel, akkor a gondviselő az intézmény KRÉTA rendszerébe belépve, e-ügyintézés keretében regisztrálhat előzetesen

Az e-ügyintézéssel kapcsolatos praktikus információkat itt találhatják.

Mellékletek:

Felhívás

https://drive.google.com/file/d/0B_O7gTKAQvPVZ2FaZVNQUzNHem9NejRISHloZ0wtb1lKOXYw/view?usp=sharing

 1. számú melléklet – Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

https://drive.google.com/file/d/0B_O7gTKAQvPVclIzTVoxMi1SRXJqS2lENk1rUEs4NHBXZ0NR/view?usp=sharing

Hit- és erkölcstan

https://drive.google.com/file/d/1qO06qDiA2dSrKFn1NNbiSkVgxiLWrhvO/view?usp=sharing

Egyházak listája

https://drive.google.com/file/d/1gFYJL8qxyGT8qDUjFAstsBpbGf8_MNZU/view?usp=sharing

Nyilatkozat az intézmény alapdokumentumainak megismeréséről és betartásáról

https://drive.google.com/file/d/1lI4cBSpRY2ar9LQABiAS0drfv0v3wT0Z/view?usp=sharing

3. számú melléklet – Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

https://drive.google.com/file/d/19vH-atUlSEv3eBWkCzX-EYv5ZmKe89Vd/view?usp=sharing

 

Tisztelettel: Iskolavezetés

 

Comments are closed