Elsős beiratkozási információk

Kedves Szülők!

A tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratásának időpontja:

 1. április 21. (csütörtök) 8-19 óra
 2. április 22. (péntek) 8-19 óra

A szülő személyes megjelenése kötelező!

Kérjük, hogy a zökkenőmentes ügyintézés érdekében a kérelmüket elektronikusan indítsák el az alábbi linken:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap        Beiratkozás általános iskolába (BÁI)

Segítség, leírás:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=44007913

További tudnivalók:

Körzetes a következő tanuló: életvitelszerűen a körzetben lakik.

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant

 • otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.
 • Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a tanuló a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor az iskola igazgatója jogosult felszólítani az iskolába jelentkező tanuló szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
 • Ha az iskola igazgatója felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, akkor az iskola igazgatója, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az iskola igazgatója az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább két időpont közül a tanuló szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, akkor vélelmezni kell, hogy a tanuló nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében, és ennek alapján az iskolai felvétel megtagadható.
 1. A körzeteseknél is, a testvéreknél és a körzeten kívülieknél is először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele történik meg, és csak ezután a többieké a még fennmaradó helyekre.
 2. Amennyiben az osztály megengedett létszámánál többen jelentkeznek, akkor a sorsolás előtt is az előbb említett szempont alapján kerül megállapításra a felvétel iskolánkba.

A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirendben kell meghatározni.

A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.

 • Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló
 1. a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
 2. b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy
 3. c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
 4. d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

Mellékletek:

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására Felhívás_2022_2023

Iskolánk körzethatára Kazinczy körzethatár

Üdvözlettel:

Döbrei Árpád intézményvezető

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.